• ESPAÑOL
 • |
 • CATALÀ
 • Segetec SL
  Pl. Àngel, 2
  17480 Roses (Girona)
  Tel. 972152804
  Fax. 972152804

  Sistema d'avisos i alarmes :
   
  Quin hotel, càmping o establiment públic no disposa d’una sala tècnica, un pou, una depuradora, una piscina o algun altre sistema que requereixi un control periòdic dut a terme per una persona de manteniment?
   
  SEGETEC implanta sistemes de control remot de visualització dels diferents processos, concentrant el control de la instal·lació a un sol lloc i estalviant així desplaçaments innecessaris del personal de manteniment. A més a més, aquests sistemes donen senyals d’alarma i avisos quan un procés falla o quan pateix alguna disfunció.
   
   

   

  SoftGPI - Web.NET Pro