• ESPAÑOL
 • |
 • CATALÀ
 • Segetec SL
  Pl. Àngel, 2
  17480 Roses (Girona)
  Tel. 972152804
  Fax. 972152804

  Control de clima :
   
  La climatització és una font important de consum d’energia que cal controlar per evitar despeses innecessàries.
   
  Un control del confort tèrmic a les estances o sales és molt important per evitar consums elevats d’energia elèctrica. Els puntals de la qüestió són la limitació de les temperatures de consigna i el control de les obertures a sales climatitzades.
   
  El confort tèrmic en fred es troba entre els 23ºC i 25ºC. Cada grau que disminueix a partir d’aquesta temperatura de consigna, incrementa el consum energètic un 10%.
   
   

   

  SoftGPI - Web.NET Pro