• ESPAÑOL
 • |
 • CATALÀ
 • Segetec SL
  Pl. Àngel, 2
  17480 Roses (Girona)
  Tel. 972152804
  Fax. 972152804

  Control d’il·luminació exterior:
   
  SEGETEC ha desenvolupat un control de faroles i focus exteriors que es pot portar a terme punt per punt, o bé per conjunts de lluminàries. D’aquesta manera s’aconsegueixi una emissió lumínica controlada i adequada a les necessitats de cada tram horari i, a més, es compleix amb la nova llei de contaminació lumínica (llei 6/2001 d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el reglament de desenvolupament de la llei, decret 82/2005).
   
  Tot el control de l’enllumenat es realitza mitjançant un sistema d’integració que visualitza i domina la instal·lació des d’un ordinador ubicat a recepció. El sistema de control és totalment autònom un cop s’han definit els diferents trams horaris segons les necessitats d’il·luminació  i les temporades, i realitza una racionalització de la despesa lumínica.
   
  La flexibilitat i simplicitat del sistema KNX fa que es pugui adaptar a les necessitats i possibilitats de la instal·lació existent.
   
  Amb tot això, no tan sols s’acompleixen les exigències de contaminació lumínica, sinó que també s’aconsegueix un gran estalvi econòmic en la factura de l’electricitat: es pot reduir el consum en il·luminació fins al 40%. Això fa que la implantació d’aquest sistema sigui un sistema amortitzable
   
  Tot i que l’amortització de la instal·lació depèn de l’estat actual de la instal·lació del complex, com a dada orientativa –i fent un seguiment de les instal·lacions posades ja en funcionament–, podem dir que aquest sistema de control s’amortitza en cinc anys, aproximadament.
   
  Exemple control d'il·luminació d'un vial.
   

   

  SoftGPI - Web.NET Pro